Planinsko društvo Medvode

2006

Mrzla gora, 20.8.2006